کد مطلب:6229 دوشنبه 13 دي 1395 آمار بازدید:452

تجوید قرآن-ادامه بررسی روایت های7حرف(دیدگاه دوم)از کتب اهل سنت

29:21

دانلود   5.06 مگابایت
تجوید قرآن-ادامه بررسی روایت های7حرف(دیدگاه دوم)از کتب اهل سنت