کد مطلب:4055 سه شنبه 20 آبان 1399 آمار بازدید:15

حقانیت یا اکثریت؟!

03:13

دانلود   0.01 مگابایت
آیا صرف کثرت، دلیل بر حقانیت گروهی است؟
آیا روایات نهی از جدایی از جماعت، با اعتقادات شیعه تناقض ندارد؟!